Klik op Nieuws in het menu voor de laatste updates over TPACK-NL en kijk bij "Zelf aan de slag" voor de mogelijkheden om TPACK te meten op uw school of opleiding of aan de slag te gaan met een TPACK professionaliseringstraject!

TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, de specifieke deskundigheid van de leraar om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict. 

 

Het TPACK model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het TPACK model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek. 

 

Op deze pagina's geven wij meer informatie over het model, de achtergronden en de projecten en het onderzoek waar wij bij betrokken zijn. Via het Nieuws blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, workshops, presentaties en publicaties.