Nieuws

TPACK op Facebook

Geplaatst op 2 oktober 2014 door Petra Fisser

Deze website wordt goed bezocht! Heeft u suggesties of vragen dan horen wij het graag. Ook via Facebook kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws!


Vernieuwde website

Geplaatst op 18 september 2014 door Petra Fisser


De website is vernieuwd en up to date gebracht! Nieuwe projecten en publicaties zijn toegevoegd en het is weer mogelijk om mee te doen aan het onderzoek op pabo´s naar de stand van zaken m.b.t. de TPACK van studenten. Interesse? Neem dan contact met ons op!


Nieuwe oproep: welke pabo wil weten hoe het staat met de TPACK van de studenten?

Geplaatst op 7 april 2014 door Petra Fisser


Ook dit jaar doen we weer onderzoek naar TPACK op de pabo. We proberen met de resultaten in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken rondom TPACK is bij studenten in alle leerjaren van de pabo, zodat we a) iets kunnen zeggen over factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van ict in het onderwijs en b) pabo's kunnen adviseren over de integratie van ict in het pabocurriculum. De vragenlijsten worden op papier aan de 1e, 2e en 3e jaars studenten uitgedeeld en de 4e jaars krijgen een digitale versie omdat zij over het algemeen druk zijn met hun lio stage. Wij kunnen ervoor zorgen dat de vragenlijsten bij de pabo komen, we kunnen ze indien gewenst ook afnemen (kost

ongeveer 15 minuten) en we zullen de resultaten analyseren. Uiteraard krijgt elke deelnemende pabo een rapportage van de bevindingen.

Interesse? Neem contact met ons op!


Succesvol 5e internationaal symposium over TPACK

Geplaatst op 7 april 2014 door Petra Fisser


Op 19 maart vond voor de 5e keer het internationale symposium over TPACK plaats op de "25th International Conference of the Society for Information Technology & Teacher Education". Het symposium had als titel "Artifacts demonstrating teachers’ technology integration competencies". Naast bijdragen uit Nederland en Vlaanderen van Joke Voogt, Petra Fisser, Johan van Braak, Liesbet Verplanken en Maaike Heitink waren er ook bijdragen uit Ghana (Douglas Agyei), Tanzania (Ayoub Kafyulilo) en de Verenigde Staten (Matthew Koehler, Joshua Rosenberg, Spencer Greenhalgh, Andrea Zellner, Punya Mishra en Denise Schmidt-Crawford). In het TPACK-model wordt aangegeven dat er een samenhang moet zijn tussen inhoud, didactiek en technologie. Tijdens het symposium werd besproken hoe bepaalde artefacten (videoclips, lesmateriaal, portfolio's) gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van leraren (in opleiding) tijdens het gebruik van ict in het onderwijs.


Petra Fisser verkozen tot chair van TPACK Special Interest Group

Op 18 maart 2014 werd Petra Fisser voor 3 jaar verkozen tot chair van de Special Interest Group (SIG) rondom TPACK. Deze SIG is onderdeel van de Society for Information Technology and Teacher Education (SITE). Meer informatie over de SIG is te vinden via http://site.aace.org/sigs/tpack-sig.htm.


Herhaalde oproep: welke pabo wil weten hoe het staat met de TPACK van de studenten?

Geplaatst 1 juli 2013 door Petra Fisser


Komens studiejaar doen we weer nieuw onderzoek naar TPACK op de pabo. We proberen met de resultaten in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken rondom TPACK is bij studenten in alle leerjaren van de pabo, zodat we a) iets kunnen zeggen over factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van ict in het onderwijs en b) pabo's kunnen adviseren over de integratie van ict in het pabocurriculum. De vragenlijsten worden op papier aan de 1e, 2e en 3e jaars studenten uitgedeeld en de 4e jaars krijgen een digitale versie omdat zij over het algemeen druk zijn met hun lio stage. Wij kunnen ervoor zorgen dat de vragenlijsten bij de pabo komen, we kunnen ze indien gewenst ook afnemen (kost ongeveer 15 minuten) en we zullen de resultaten analyseren. Uiteraard krijgt elke deelnemende pabo een rapportage van de bevindingen. Interesse? Neem contact met ons op!


Presentaties TPACK Symposium beschikbaar

Geplaatst op 5 april 2013 door Petra Fisser


Op 27 maart verzorgden Joke Voogt en Petra Fisser samen met collega's uit Vlaanderen en de Verenigde Staten een invited symposium over TPACK tijdens de "24th Annual International Conference of the Society for Information Technology & Teacher Education". De eerste twee bijdragen van het symposium, verzorgd door Denise Schmidt en Petra Fisser, gingen in op het meten van TPACK door middel van de TPACK Survey en op de vraag of TPACK daadwerkelijk bestaat uit 7 subdomeinen, of dat dat wat meer door elkaar heen loopt dan op het eerste gezicht lijkt. De derde bijdrage was van Ayoub Kafyulilo, PhD student aan de UT, die in ging op het meten van TPACK bij docenten voortgezet onderwijs en de vierde bijdrage was van Douglas Agyei, in 2012 gepromoveerd aan de UT. Douglas presenteerde hoe docenten uit het voorgezet onderwijs dat wat zij aan TPACK geleerd hebben tijdens de lerarenopleiding uiteindelijk in hun lespraktijk inzetten. Het symposium werd afgesloten door Natalie Pareja Roblin, die als discussiant een samenvatting en reflectie gaf op basis van de vier bijdragen. Alle presentaties van het symposium zijn gebundeld en hieronder te vinden.


Invited Symposium over TPACK

Net als voorgaande jaren zijn we van 25 t/m 29 maart 2013 vertegenwoordigd op de conferentie van de Society for Information Technology and Teacher Education. Joke Voogt en Petra Fisser zullen daar samen met collega's uit Vlaanderen en de Verenigde Staten een "invited symposium" verzorgen. Tijdens het symposium worden de volgende bijdragen gepresenteerd:

Via deze website zullen de uiteindelijke presentaties beschikbaar worden gesteld.


Opnames live sessie Online TPACK Masterclass

Geplaatst op 9 december 2012 door Petra Fisser


Van 5 t/m 12 december verzorgen Petra Fisser en Joke Voogt een online Masterclass over TPACK via de Open Universiteit. Opnames van de live sessie gehouden op 7 december 2012 tijdens deze Masterclass:Online TPACK Masterclass

Geplaatst op 1 december 2012 door Petra Fisser


Van 5 t/m 12 december verzorgen Petra Fisser en Joke Voogt een online Masterclass over TPACK via de Open Universiteit. Meedoen is gratis! Meer informatie is te vinden via de website van de OU.


Nieuwe publicaties beschikbaar

Geplaatst op 6 september 2012 door Petra Fisser


Het lijkt wat stil geweest te zijn, maar de afgelopen maanden is druk gewerkt aan het verzamelen van gegevens uit TPACK-gerelateerde projecten en het beschrijven van de resultaten. Dit heeft geleid tot nieuwe publicaties over TPACK, welke te vinden zijn onder "Contact".


Vertaling TPACK Activity Types

Geplaatst op 11 mei 2012 door Petra Fisser


De afgelopen tijd zijn Philip van Tienhoven en Francine Behnen bezig geweest om de "Activity Types" van Judi Harris en Mark Hofer te vertalen naar het Nederlands. De tussenresultaten waren al te vinden op deze website (onder "Zelf aan de slag"), maar het eindresultaat is nu ook te vinden via de Learning Activity Types Wiki!


TPACK presentatie in Ecuador

Geplaatst op 5 april 2012 door Petra Fisser


Op 15 maart was Petra Fisser te gast bij "Instituto Pedagógico Camilo Gallegos", een lerarenopleiding in Ecuador. Zij gaf daar samen met Wim de Boer van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) een presentatie over de integratie van ICT in het onderwijs en het TPACK model. De presentatie is via slideshare beschikbaar.


TPACK Symposium op de SITE 2012 Conferentie

Geplaatst op 6 maart 2012 door Petra Fisser


Vandaag heeft ons jaarlijks terugkerend symposium op SITE plaatsgevonden. Dit symposium werd georganiseerd door Petra Fisser en Joke Voogt (Universiteit Twente), Punya Mishra (Michigan State University), Denise Schmidt (Iowa State University) en een aantal onderzoekers die promotieonderzoek doen naar het ontwikkelen van TPACK bij leraren in opleiding. Voor een verslag van het symposium, foto's en een link naar de presentatie, zie de TPACK-NL weblog en onder het menu "Contact".


TPACK op de SITE 2012 Conferentie

Geplaatst op 5 maart 2012 door Petra Fisser


Ook dit jaar is Nederland weer goed vertegenwoordigd op de jaarlijkse SITE conferentie die dit jaar in Austin (Texas) wordt gehouden. Er zijn 78 TPACK-gerelateerde presentaties! Wil je bijhouden wat er gebeurt, kijk dan op de TPACK-NL weblog. Daar vind je onder andere verslagen van bijeenkomsten en links naar presentaties.


Vertaling TPACK Activity Types

Geplaatst op 14 december 2011 door Petra Fisser


Philip van Tienhoven, Reiny Wiersma en Francine Behnen zijn bezig om de "Activity Types" van Judi Harris en Mark Hofer te vertalen naar het Nederlands. Het resultaat tot nu toe is te vinden onder "Zelf aan de slag"!


TPACK Symposium tijdens VFO Studiedag

Geplaatst op 17 november 2011 door Petra Fisser


Op 17 november vond de studiedag "Aandacht voor ICT in het onderwijs" van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) plaats. Tijdens deze studiedag was een symposium georganiseerd over TPACK op basis van de samenwerking op dit gebied tussen de Universiteit Gent en de Universiteit Twente. Jo Tondeur, Joke Voogt, Petra Fisser, Johan van Braak en Natalie Pareja presenteerde achtereenvolgens de resultaten van een literatuurstudie naar TPACK, een onderzoek naar ict-integratie op verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs in Vlaanderen en van het TPACK vragenlijstonderzoek onder studenten op Nederlandse pabo's. Kijk bij "Contact" voor een verwijzing naar de presentaties en voor een verslag op het TPACK-NL weblog.


Nu beschikbaar: TPACK-NL the game op basis van kerndoelen natuur- en techniekonderwijs

Geplaatst op 10 november 2011 door Petra Fisser


Een aantal scholen in Twente is betrokken bij het ontwikkelen van leermateriaal voor natuur- en techniekonderwijs dat ondersteund wordt door ict. Deze scholen hebben TPACK-NL the game gespeeld om op ideeen te komen. Deze versie van de game is specifiek toegespitst op de kerndoelen voor natuur en techniek in het basisonderwijs en is te downloaden bij "zelf aan de slag".


Nu beschikbaar: de TPACK-NL vragenlijst

Geplaatst op 8 november 2011 door Petra Fisser


Op verzoek van velen: de Nederlandse TPACK vragenlijst/quickscan is nu te downloaden via "zelf aan de slag" en is vrij te gebruiken, waarbij we wel vragen om via een e-mail (zie "contact") aan te geven dat de vragenlijst gebruikt gaat worden, bij welke doelgroep en bij welke instelling. Op die manier kunnen we bijhouden hoe vaak de vragenlijst gebruikt wordt. De vragenlijst mag aangepast worden, met verwijzing naar deze TPACK-NL vragenlijst. Graag ontvangen we de eventueel aangepaste versies die we dan ook weer kunnen verspreiden via deze website, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken!


Vanaf eind september UT-TPACK-studenten te volgen via het TPACK Weblog

Geplaatst op 30 september 2011 door Petra Fisser


Op 28 september startte de cursus "Pedagogies for Flexible Learning supported by Technology". Deze cursus is onderdeel van de specialisatie Curriculum Instructie en Media Applicaties (CIMA) van het masterprogramma Educational Science and Technology (EST) van de Universiteit Twente. Centraal in deze cursus staat het TPACK model, waarbij de studenten zelf ervaring opdoen met verschillende technologieen die in het onderwijs gebruikt kunnen worden om zich daarna te verdiepen in manieren waarop docenten ondersteund kunnen worden bij de integratie van ict in het onderwijs. De ervaringen die de studenten opdoen houden zij bij op een weblog. Deze blogs zijn te volgen via de TPACK Blog.


3 oktober 2011: Studiedag TPACK met bijdrage van Matthew Koehler & Punya Mishra

Geplaatst op 21 september 2011 door Petra Fisser


Op 3 oktober vindt in Eindhoven de studiedag "Bring in the 'T', Integratie van Technologie - didactiek – inhoud in professionaliseringstrajecten" van het project MARCHET plaats. MARCHET (Make Relevant Choices in Educational Technology) is een project in het kader van het Nationaal Actieplan e-Learning. Het doel van MARCH is studiesucces te verhogen door docenten in het hoger onderwijs te professionaliseren op het gebied van didactisch verantwoord gebruik van ICT. In de modules van MARCHET leren docenten in het hoger onderwijs hoe zij ICT op een effectieve manier kunnen inzetten in hun onderwijs. Hierbij speelt integratie tussen inhoud, didactiek en technologie een centrale rol.


Tijdens de studiedag vindt er uitwisseling plaats tussen docententrainers, e-learningexperts, beleidsmakers en docenten. Door middel van korte presentaties, rondetafelgesprekken en een paneldiscussie werken we samen aan een visie rondom de integratie van technologie in het hoger onderwijs en hoe u deze visie kunt vertalen naar professionaliseringstrajecten voor docenten. Matthew Koehler en Punya Mishra zullen hier virtueel een bijdrage aan leveren!


Voor meer informatie zie http://www.marchet.nl/


Promotieonderzoek naar TPACK en docentontwerpteams in Koeweit afgerond

Geplaatst op 8 september 2011 door Petra Fisser


Op 7 september 2011 verdedigde Ghaida Alayyar succesvol haar proefschrift "Developing pre-service teacher competencies for ict integration through design teams" (De ontwikkeling van competenties voor ICT integratie bij studenten aan een lerarenopleiding door middel van docentontwerpteams). Haar onderzoek richtte zich op studenten van de lerarenopleiding in Koeweit. Uit de resultaten van haar onderzoek blijkt dat de leraren in opleiding die deelnamen aan DTs in staat waren een ICT-rijk product te ontwikkelen en dit product te integreren in een lesplan, met als doel om een probleem op te lossen gerelateerd aan het onderwijzen van science of wiskunde in het basisonderwijs. Het onderzoek toonde ook aan dat de ICT vaardigheden van pabo studenten significant toenamen na het werken in DTs. Daarnaast bleek dat de perceptie van de studenten over hun eigen TPACK ontwikkeling niet noodzakelijkerwijs op een lijn stond met hun vermogen om de integratie van ICT, didactiek en vakinhoud in de praktijk te demonstreren. De Nederlandse samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden.


Samenvatting Proefschrift Ghaida Alayyar


Download File


Nieuwe TPACK trajecten van start

Geplaatst op 1 september 2011 door Petra Fisser


Vanaf september gaan weer een aantal scholen van start die in het project Twente's got Talent techniekonderwijs gaan ontwikkelen dat ondersteund wordt met ict. Zij doen dit op basis van het TPACK model en een gestructureerde aanpak in docentontwerpteams. Na het brainstormen over de mogelijkheden van ict  bij techniekonderwijs ontwerpen de teams het onderwijs, waarna het ontwikkeld en uitgeprobeerd wordt in de klas. Meer informatie over Twente's got Talent is te vinden in het menu "Projecten". 


Op bezoek bij de TPACK experts

Geplaatst op 17 juni 2011 door Petra Fisser


Van 20 juni tot en met 8 juli is Petra Fisser te gast bij de bedenkers van het TPACK model en de ontwikkelaars van de TPACK Survey. Zij bezoekt Michigan State University en Iowa State University om met de experts te overleggen over de achtergronden van het model, de uitwerking daarvan in de praktijk en verdere samenwerkingsverbanden.


TPACK op de Kennisnet Vlootschouw

Geplaatst 30 mei 2011 12:13 door Petra Fisser


Tijdens de Vlootschouw van Kennisnet op 21 april 2011 verzorgde Petra Fisser een rondetafelbijeenkomst over TPACK. Tijdens het gesprek kwam ter sprake wat het afgelopen jaar aan TPACK-onderzoek plaats heeft gevonden. De presentatie die gebruikt werd als onderliggend discussiemateriaal is beschikbaar via Slideshare. Tijdens de rondetafelbijeenkomst werden ook video opnames gemaakt.


TPACK presentaties op internationale conferentie

Geplaatst 30 mei 2011 11:58 door Petra Fisser


Van 8 tot en met 11 maart 2011 waren Joke Voogt en Petra Fisser aanwezig op de SITE conferentie in Nashville. Tijdens de conferentie was Joke voorzitter van het Symposium "Teachers’ assessment of TPACK: Where are we and what is needed?" en tijdens datzelfde symposium hebben wij twee presentaties over TPACK verzorgd. De eerste presentatie - op basis van onderzoek dat wij samen met Bart Ormel (UT), Chantal Velthuis (Hogeschool Edith Stein) en Jo Tondeur (Universiteit Gent) uitvoeren - ging over het (vragenlijst)onderzoek onder pabostudenten naar ict-gebruik bij natuur en techniek in het basisonderwijs. Ook hebben wij namens Ghaida Alayyar, een van de PhD studenten aan de Universiteit Twente, een presentatie geven over haar TPACK-onderzoek in Koeweit.   Een verslag van de conferentie, onze presentaties en de TPACK-presentaties van anderen is te vinden op de TPACK Weblog. Ook via de website van Punya Mishra is het mogelijk om alle presentaties die tijdens het TPACK Symposium verzorgd zijn te bekijken.


Oproep: welke pabo wil weten hoe het staat met de TPACK van de studenten?

Geplaatst 9 feb. 2011 02:45 door Petra Fisser


De Nederlandstalige TPACK-vragenlijst is ontwikkeld en is op dit moment met name gericht op ict-integratie binnen natuur- en techniekonderwijs  (in overleg kan de vragenlijst ook aangepast worden om TPACK bij een ander domein te meten).   We hebben de vragenlijst uitgezet op een aantal pabo's, maar we zijn op zoek naar meer pabo's waar we deze vragenlijst uit kunnen zetten. We proberen met de resultaten in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken rondom TPACK is bij studenten in alle leerjaren van de pabo, zodat we wellicht iets kunnen zeggen over factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van ict bij natuur/techniekonderwijs.   De vragenlijsten worden op papier aan de 1e, 2e en 3e jaars studenten uitgedeeld en de 4e jaars krijgen een digitale versie omdat zij over het algemeen druk zijn met hun lio stage. Wij kunnen ervoor zorgen dat de vragenlijsten bij de pabo komen, we kunnen ze indien gewenst ook afnemen (kost ongeveer 15 minuten) en we zullen de resultaten analyseren. Uiteraard krijgt elke deelnemende pabo een rapportage van de bevindigen. Interesse? Neem contact met ons op!


Workshop TPACK tijdens I&I Conferentie

Geplaatst 24 nov. 2010 07:38 door Petra Fisser

 

Op 24 en 25 november 2010 organiseerde I&I haar jaarlijkse conferentie. Op 24 november verzorgden Petra Fisser en Erik Bolhuis een workshop over TPACK. Daarbij werd een koppeling gemaakt tussen het TPACK Model en de Kennisbasis ICT die ontwikkeld is voor de tweedegraads lerarenopleidingen. Tijdens de workshop speelden de deelnemers het TPACK spel, waardoor een discussie op gang kwam over ict-gebruik bij verschillende vakken en bij verschillende didactische werkvormen.    Workshop TPACK I&I Conferentie View more presentations from Petra Fisser.


Nu beschikbaar: "TPACK-NL, the game"

Geplaatst 14 nov. 2010 12:31 door Petra Fisser


Via de menukeuze "Zelf aan de slag" is "TPACK-NL, the game" te downloaden, een spel dat te gebruiken is bij workshops of teamvergaderingen over de integratie van ict in het onderwijs. Door middel van verschillende kaartjes kan gezamenlijk nagedacht worden over de mogelijkheden van verschillende technologieen ter ondersteuning van inhoud en (vak)didactiek.


Workshop TPACK tijdens studiedag VELON

Geplaatst 13 nov. 2010 11:33 door Petra Fisser


Op vrijdag 12 november organiseerde de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON) hun jaarlijkse studiedag met dit jaar als thema "de kwaliteit van de professie". Tijdens het ochtendprogramma verzorgde Joke Voogt een workshop over TPACK. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers onder andere door middel van een spel een keuze voor digitale middelen te maken, waarbij de vak(-didactiek) centraal stond. 


Workshops

Geplaatst 28 sep. 2010 06:21 door Petra Fisser


De komende tijd worden verschillende workshops rondom TPACK verzorgd, onder andere bij de VELON Studiedag (12 november 2010 in Utrecht) en de I&I Conferentie (24-25 november in Ede). Ook geinteresseerd in een workshop? Neem contact met ons op!


Onderzoek TPACK bij video-integratie

Geplaatst 15 sep. 2010 02:06 door Petra Fisser


Deze week verscheen het afstudeerartikel "LIVE. De potentie van videoberichten in de bovenbouw van het basisonderwijs en de TPACK van docenten" van Maaike Heitink (Onderwijskunde, Universiteit Twente). In dit artikel wordt het onderzoek beschreven dat bij drie basisschooldocenten is uitgevoerd rondom de implementatie van videoactiviteiten. Met een case study is beschreven in hoeverre en op welke manier de docenten hierbij gebruik maakten van Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) en gerelateerde competenties om de videoactiviteiten op een effectieve manier te implementeren. Het artikel is in de Bijlage van dit bericht te vinden.


TPACK-boekje Kennisnet verspreid

Geplaatst 23 aug. 2010 11:17 door Petra Fisser


De publicatie "Maak kennis met TPACK" uit Onderzoeksreeks van Kennisnet is verspreid. In de publicatie wordt het TPACK-model beschreven, aangegeven wat het tot nu toe heeft opgeleverd en wat er nodig is om leraren voor te bereiden op het gebruik van ict in het onderwijs. De publicatie is te downloaden en te bestellen bij Kennisnet.


TPACK in onderzoeksreeks Kennisnet

Geplaatst 25 jun. 2010 05:49 door Petra Fisser


Tijdens het TPACK Symposium tijdens de Onderwijs Research Dagen werden twee onderzoeken gepresenteerd: een case study naar de mate van ict-integratie in Vlaamse lerarenopleidingen en de literatuurstudie naar de wetenschappelijke basis van TPACK. De literatuurstudie is in volledige vorm beschikbaar via deze website (zie Onderzoek) en het literatuuronderzoek komt ook in verkorte vorm beschikbaar in de onderzoeksreeks van Kennisnet! Tijdens het symposium werden de eerste exemplaren uitgedeeld.


TPACK Symposium op de Onderwijs Research Dagen 2010

Geplaatst 23 jun. 2010 06:52 door Petra Jonker


Van 23 tot en met 25 juni vinden de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2010 plaats. Dit jaar is het thema ‘De lerende leraar als onderzoeker en ontwerper’.   Op donderdag 24 juni is er een TPACK Symposium op de ORD waarvan de titel luidt: “Technological Pedagogical Content Knowledge: een samenhangende didactiek voor leren met ICT?”. Tijdens het symposium zullen de resultaten van de TPACK literatuurstudie gepresenteerd worden door Petra Fisser. De laatste resultaten van de case study over TPACK in de Vlaamse lerarenopleiding zullen gepresenteerd worden door Jo Tondeur en Johan van Braak. Voorzitter van het symposium is Joke Voogt en discussiant Jan van Driel. Het symposium zal afgesloten worden met een discussie met de zaal.


Succesvol internationaal symposium

Geplaatst 13 mei 2010 13:01 door Petra Fisser


Op 31 maart 2010 organiseerden wij een symposium op de SITE Conferentie in San Diego. Dit presentaties tijdens dit symposium werden onder andere verzorgd door Joke Voogt, twee van onze PhD-studenten (Ghaida Alayyar & Douglas Agyei), Punya Mishra (een van de auteurs van het oorspronkelijke TPACK-model) en Denise Schmidt (bekend van de TPACK-survey). Een verslag van het eerste en het tweede deel van het symposium is te lezen via het blog van Petra Fisser. 

Het TPACK model