Zelf aan de slag

Op deze pagina vindt u praktische informatie waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met TPACK. Deze informatie is met name (maar niet uitsluitend!) bedoeld voor:

TPACK Professionaliseringstrajecten

Op verschillende plekken in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten wordt ervaring opgedaan met professionaliseringstrajecten rondom TPACK. Op basis van het onderzoek dat de jaren uitgevoerd is krijgen we een steeds beter idee van wat wel en niet werkt. Graag komen we met geïnteresseerden in gesprek om te kijken op welke manier een dergelijk traject in uw organisatie vormgegeven kan worden. We werken dan samen met u zo goed mogelijk naar een situatie waarin leraren (in opleiding) beter in staat zijn om ict in het onderwijs te integreren. Door middel van flankerend onderzoek aan onze kant kunnen we onder andere kijken of het beoogd effect van het professionaliseringstraject behaald wordt. Interesse?  Neem contact met ons op!

Speel "TPACK-NL, the game"

Download nu "TPACK-NL, the game", een spel dat te gebruiken is bij workshops of teamvergaderingen over de integratie van ict in het onderwijs. Door middel van verschillende kaartjes kan gezamenlijk nagedacht worden over de mogelijkheden van verschillende technologieën ter ondersteuning van inhoud en (vak)didactiek.  Ook is een sjabloon van het spel te downloaden. Met dit sjabloon is het spel aan te passen aan de eigen situatie.  Wil je bijvoorbeeld inzoomen op een bepaalde groep ict-toepassingen, dan kunnen de Technology kaarten aangepast worden. De Pedagogy kaarten kunnen aangepast worden aan de hand van de meest gebruikte didactische werkvormen binnen de school/instelling. Wil je het spel gebruiken bij een discussie over een bepaald vak(gebied), dan kunnen de Content kaarten worden aangepast.

Als voorbeeld van het aanpassen van de game voor een specifiek vakgebied is hier een versie van de game te downloaden die gebaseerd is op de kerndoelen basisonderwijs die betrekking hebben op natuur- en techniekonderwijs:

Een meer algemene versie van de game voor het basisonderwijs werd gemaakt door Marilou Klein, leerkracht en ICT coordinator:

Jan Valk, docent Techniek en Natuurkunde van het Wellantcollege Anna Hoeve, maakte de vragenlijst geschikt voor docenten voortgezet onderwijs (VMBO). Hij zette de vragenlijst in excel waardoor het mogelijk is om de uitslag van de vragenlijst weer te geven in een radargrafiek.

Een aangepaste versie van het TPACK spel is gemaakt door Ietje Smid op basis van vakken van klas 1 en 2 van het VMBO.  Er zijn ook een aantal digitale versies van het TPACK spel beschikbaar. Zie bijvoorbeeld de versie van Matthew Koehler waarbij er elke keer 2 kaartjes gegeven worden en waarbij een derde kaartje bij bedacht moet worden en de versie die Marieke Simonis ontwikkelde, waarbij de P (didactiek) kaartjes gebaseerd zijn op de taxonomie van Bloom.

Op aanvraag meer informatie over de TPACK-quickscan, TPACK-rubric en TPACK-observatie

Wilt u meten hoe het staat met uw TPACK of die van uw (school)organisatie? Wilt u lesvoorbereidingsformulieren van studenten beoordelen op de mate van ict-integratie? Heeft u een instrument nodig om in de klas te observeren hoe het staat met het ict-gebruik van een docent? Laat het ons dan weten. Wij kunnen u informeren over de verschillende instrumenten en indien gewenst kunnen we die op maat maken voor uw situatie. Graag horen we daarna uw bevindingen en de resultaten! Interesse? Neem contact met ons op!

Oproep: welke pabo wil weten hoe het staat met de TPACK van de studenten?

De Nederlandstalige TPACK-vragenlijst is ontwikkeld en is op dit moment met name gericht op ict-integratie binnen natuur- en techniekonderwijs  (in overleg kan de vragenlijst ook aangepast worden om TPACK bij een ander domein te meten).

We hebben de vragenlijst uitgezet op een aantal pabo's, maar we zijn op zoek naar meer pabo's waar we deze vragenlijst uit kunnen zetten. We proberen met de resultaten in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken rondom TPACK is bij studenten in alle leerjaren van de pabo, zodat we wellicht iets kunnen zeggen over factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van ict bij natuur/techniekonderwijs.   De vragenlijsten worden op papier aan de 1e, 2e en 3e jaars studenten uitgedeeld en de 4e jaars krijgen een digitale versie omdat zij over het algemeen druk zijn met hun lio stage. Wij kunnen ervoor zorgen dat de vragenlijsten bij de pabo komen, we kunnen ze indien gewenst ook afnemen (kost ongeveer 15 minuten) en we zullen de resultaten analyseren. Uiteraard krijgt elke deelnemende pabo een rapportage van de bevindigen. Interesse? Neem contact met ons op!

Activity Types

Bent u toe aan een uitbreiding van digitale activiteiten met uw leerlingen en zoekt u inspiratie? Judi Harris en Mark Hofer hebben geïnventariseerd welke digitale activiteiten (activity types) in de praktijk voor komen. Deze verzameling van activiteiten kan inspiratie geven bij het plannen en uitvoeren van ICT in uw eigen lespraktijk. Op dit moment zijn Philip van Tienhoven (Niftarlake College, Maarssen), Reiny Wiersma en Francine Behnen (CSG Bogerman) bezig om de verzamelingen te vertalen naar het Nederlands. U kunt dit vertaalproces per leergebied volgen via onderstaande links. U kunt zelf ook meehelpen met vertalen, klik op de verschillende links voor meer informatie. Zodra het vertalen klaar is zullen Philip, Reiny en Francine er voor zorgen dat er goed leesbare bestanden (pdf) op deze pagina verschijnen.

Het werk vanJudi Harris & Mark Hofer is in licentie gegeven volgens de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License. Dit betekent dat iedereen het werk mag delen, onder de voorwaarde dat je het niet aanpast, niet gebruikt voor commerciële doeleinden en naar het originele werk verwijst. Wij hebben echter toestemming om het werk in het Nederlands te vertalen en zullen op de uiteindelijke versie ook dezelfde licentie zetten.