Case studies basisonderwijs

Onderzoek: Implementatie van ict door een actieve bijdrage van leraren

Onderzoeker: Amina Cviko

Begeleiding: dr. S.E. (Susan) McKenney, prof. dr. J.M. (Joke) Voogt & prof. dr. J.M. (Jules) Pieters


Proefschrift: Teacher roles and pupil outcomes in technology-rich early literacy learning

(De ontwikkeling van beginnende geletterdheid met behulp van ICT-rijke leeractiviteiten: Docentrollen en leerprestaties)


De studie richtte zich op het betrekken van docenten in het gezamenlijk ontwerpen van ICT-rijke activiteiten door drie verschillende rollen: uitvoerder, her-ontwerper, co-ontwerper. Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de waarde van drie verschillende rollen voor docenten om beginnende geletterdheid van kleuters te stimuleren door middel van ICT-rijke leeractiviteiten. De hoofdonderzoeksvraag was: Welke rol voor docenten (uitvoerder, her-ontwerper, co-ontwerper) draagt het meeste bij aan de effectiviteit van de ICT-rijke activiteiten voor beginnende geletterdheid? 


Artikel: Teacher roles in designing technology-rich learning activities for early literacy: A cross-case analysis

Artikel: Teachers as co-designers of technology-rich learning activities for early literacy

Artikel: The Teacher as Re-Designer of Technology Integrated Activities for an Early Literacy Curriculum

Artikel: Teachers enacting a technology-rich curriculum for emergent literacy


Onderzoek: Kennisontwikkeling bij het ontwerpen van een ict-rijke leeromgeving

Onderzoeker: Ferry Boschman

Begeleiding: dr. S.E. (Susan) McKenney & prof. dr. J.M. (Joke) Voogt


Dit onderzoek richt zich op de kennisontwikkeling van leraren binnen ontwerpteams. Het betreft leraren binnen het basisonderwijs (groep 1 en 2) die een ict-rijke leeromgeving op het gebied van beginnende geletterdheid gaan ontwerpen en implementeren. Er zal specifiek gekeken worden naar het proces binnen de ontwerpteams. Hierbij moet gedacht worden aan onderzoek naar de manier van samenwerken, de inhoud van de gesprekken, etc. 


Artikel: Understanding decision making in teachers’ curriculum design approaches