Over TPACK NL

De integratie van ict in het onderwijs vindt altijd plaats in een specifieke context: de ene situatie is de andere niet. Dat geldt voor de onderwijscontext en dat geldt ook voor het onderzoek naar de integratie van ict in het onderwijs. Het TPACK model dat in de Verenigde Staten ontwikkeld is, is in grote lijnen bruikbaar in de Nederlandse/Vlaamse situatie, maar behoeft wel aandacht als het gaat om de vertaling en uitleg van zowel de verschillende kennisdomeinen van het model als de instrumenten die in de Verenigde Staten ontwikkeld zijn om de kennis en vaardigheden van (aanstaande) leraren te meten. 


In overleg met de auteurs van het oorspronkelijke model en de oorspronkelijke instrumenten hebben wij de vertaalslag van het model en de instrumenten gemaakt. Wij hopen daarmee de integratie van ict in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen een nieuwe impuls te blijven geven. Door u te abonneren op de nieuwsberichten van deze website blijft u op de hoogte van de vorderingen! U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen!