Contact

Contact

Meer informatie over TPACK-NL, de Nederlandse versie van het oorspronkelijke TPACK-model, de bijbehorende instrumenten en (onderzoek naar) professionele ontwikkeling op het gebied van integratie van ict in het onderwijs:

Petra Fisser & Joke Voogt


Recente publicaties & presentaties

Fisser, P., Voogt, J., Tondeur, J. & van Braak, J.  (2015). Measuring and Assessing TPACK (technological, pedagogical, and content knowledge), In J. Spector  (Ed.) The SAGE Encyclopedia of Educational Technology (pp. 490-493). Thousands Oaks, CA: Sage publications.


Fisser, P., Rosenberg, J., Teske, J., Koehler, M., Mishra, P., Voogt, J., Tondeur, J., van Braak, J., Harris, J., Angeli, C., Valanides, N., Christodoulou, A., Forssell, K., Archambault, L., Smart, V., Finger, G., Schmidt-Crawford, D., Tai, S.J.D., Wang, W., & Herring, M. (2015). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): Revision and rethinking. Symposium conducted at the 26th annual conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, Las Vegas, NV.


Kafyulilo, A., Fisser, P., & Voogt, J. (2014) Teacher design in teams as a  professional development arrangement for developing technology integration  knowledge and skills of science teachers in Tanzania. Education and Information Technologies. DOI: 10.1007/s10639-014-9321-0.


Voogt, J., Fisser, P., van Braak, J., Verplanken, L., Heitink, M., Kafyulilo, A., Agyei, D., Koehler, M., Rosenberg, J., Greenhalgh, S., Zellner, A., Mishra, P., Schmidt-Crawford, D. (2014). Artifacts demonstrating teachers’ technology integration competencies. Symposium at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014.


Fisser, P., Ervin, L., Voogt, J., & Koehler, M. (2014). Measuring TPACK… Yes, but How? Round Table Discussion at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014.


Kafyulilo, A., Fisser, P., & Voogt, J. (2014). Determinants of the sustainability of teacher design teams as a professional development arrangement for developing technology integration knowledge and skills. Round Table Discussion at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014.


Voogt, J., Fisser, P., Tondeur, J., & van Braak, J. (2013). TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie. Weten Wat Werkt en Waarom 2(2), 22-29.


Fisser, P. (2013). TPACK, het basisingrediënt voor didactische ICT-bekwaamheid? Presentatie tijdens de VOR-ICT studiedag, 27 november

2013.


Kafyulilo, A., Fisser, P. & Voogt, J. (2013). Supporting teachers’ collaboration in design teams to develop Technological Pedagogical Content Knowledge: the case of science teachers in Tanzania. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 4692-4697). Chesapeake, VA: AACE.


Voogt, J., Mishra, P., Thompson, A., Crawford, D., Wang, W., Niederhauser, D., Fisser, P., Tondeur, J., van Braak, J., Kafyulilo, A. & Agyei, D. (2013). Measuring TPACK. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 2484-2487). Chesapeake, VA: AACE.


Kafyulilo, A., Fisser, P. & Voogt, J. (2013). TPACK development in teacher design teams: assessing the teachers’ perceived and observed knowledge. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 4698-4703). Chesapeake, VA: AACE.


Tondeur, J., Pareja Roblin, N., Braak, J. van, Fisser, P., & Voogt, J. (2012). Technological pedagogical content knowledge in teacher education: in search of a new curriculum. Educational Studies, DOI:10.1080/03055698.2012.713548.


Voogt, J. Fisser, P., Tondeur, J., & Van Braak, J. (2012). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) - a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning 28(6), DOI: 10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x.


Alayyar, G., Fisser, P., & Voogt, J. (2012). Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in pre-service science teachers: The potential of blended support for learning. Australasian Journal of Educational Technology, 28(8), 1298-1316.


Pareja Roblin, N., Tondeur, J., Braak, J. van, & Fisser, P. (2012). The Journey from Pre-Service to Practice: Exploring the Connections between Prior Learning Experiences and Beginning Teachers’ Uses of Technology. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Spain, Cádiz, 20 September 2012.


Fisser, P., Voogt, J., Tondeur, J., & Van Braak, J. (2012). Pre-service teachers’ perceptions of their ICT-integrating knowledge and skills. Paper accepted for presentation at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), 13-17 april 2012, Vancouver, Canada.


Fisser, P., & Boer, W. de (2012). Preparando a futuros profesores para integrar  tecnología (Preparing future teachers to integrate technology in education). Invited presentation at "Instituto Pedagógico Camilo Gallegos, Shell, Ecuador, 15 March 2012.


Fisser, P., Agyei, D., Voogt, J., Kafyulilo, A., Alayyar, G., Schmidt-Crawford, D., Wang, W., Tai, D., Thompson, A., Baran, E., Gibson, D., Knezek, G., Tondeur, J., & Mishra, P. (2012). Developing TPACK around the world: Probing the framework even as we apply it. Symposium organized at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012, Austin (TX), 6 March 2012. Book of abstracts, page 44.


Kafyulilo, A., Fisser, P., & Voogt, J. (2012). Transforming Classroom Practices through Teachers’ Learning of TPACK: The case of in-service teachers in Kibasila Secondary in Tanzania. Presentatie tijdens de Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012, Austin (TX), 6 March 2012. Book of abstracts, page 70.


Agyei, D., & Voogt, J. (2012). Pre-service teachers’ competencies for technology integration: Insights from a mathematics-specific instructional technology course in Ghana. Presentatie tijdens de Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012, Austin (TX), 6 March 2012. Book of abstracts, page 44.


Alayyar, G., & Fisser, P. (2012). Pre-service Teachers’ Competencies for ICT integration in Kuwait: What do Learning Outcomes and Self-reported Data Tell? Presentatie tijdens de Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012, Austin (TX), 6 March 2012. Book of abstracts, page 44.


Tondeur, J., Pareja, N., Van Braak, J., Voogt, J., & Fisser, P. (2012). Preparing future teachers to integrate technology in education: Ready for take-off? Presentatie tijdens de European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight. Barcelona, 1-3 februari 2012.


Tondeur, J., Van Braak, J., Voogt, J., & Fisser, P. (2011). Hoe verwerven studentleraren competenties die leiden tot ICT-gebruik in de klas: een exploratieve casestudy in drie Vlaamse lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 29(3), pp 183-193.


Tondeur, J., Van Braak, J., Voogt, J., & Fisser, P. (2011). Maak kennis met ‘Technological Pedagogical Content Knowledge’: een conceptueel model voor het opleiden van leraren. ICT & Onderwijsvernieuwing 28.


Voogt, J., Fisser, P., Pareja, N., Tondeur, J., & van Braak, J. (2011). Technological Pedagogical Content Knowledge – A literature review about the theoretical and practical relevance of TPACK. Presentatie tijdens de VFO Studiedag "Aandacht voor ICT in het onderwijs", Gent, 17 november 2011.


Tondeur, J., van Braak, J., Voogt, J., Fisser, P., & Paraja, N. (2011). TPACK integration in teacher education: An exploratory case study. Presentatie tijdens de VFO Studiedag "Aandacht voor ICT in het onderwijs", Gent, 17 november 2011.


Fisser, P., Voogt, J., Tondeur, J., & van Braak, J. (2011). Measuring pre-service teachers’ perceptions of their ICT-integrating knowledge and skills. Presentatie tijdens de VFO Studiedag "Aandacht voor ICT in het onderwijs", Gent, 17 november 2011.


Fisser, P. (2011). ICT in het onderwijs: integratie van vakinhoud, didactiek en technologie. Inleidende presentatie over TPACK tijdens het seminar van het MARCHET Project, Eindhoven, 3 oktober 2011.


Fisser, P. (2011). Curriculumdelen arrangeren en ontwikkelen voor afstandsonderwijs integratie van vakinhoud, vakdidactiek en technologie. Presentatie en workshop over het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs op basis van TPACK tijdens een studiedag van 5 educatieve faculteiten, 29 september 2011.


Alayyar, G. (2011). Developing pre-service teacher competencies for ict integration through design teams. Doctoral dissertation. Enschede: University of Twente.


Alayyar, G., Fisser, P., & Voogt, J. (2011). ICT Integration through design teams in science teacher preparation. International Journal of Learning Technology 6(2), pp 125-145.


Tondeur, J., Van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A., Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence, Computers & Education (2011), DOI 10.1016.


Fisser, P., Voogt, J., Ormel, B., Velthuis, C., & Tondeur, J. (2011). Prospective teachers’ self-efficacy of TPACK in the science domain. Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011, Nashville (TN), 8 March 2011. Book of abstracts, page 108.


Alayyar, G., Fisser, P., & Voogt, J. (2011). Measuring TPACK, the necessity to add teachers' attitudes and skills. Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011, Nashville (TN), 8 March 2011. Book of abstracts, page 108.


Tondeur, J, van Braak, J, Voogt, J., & Fisser, P. (2011). Strategieën om studentleraren voor te bereiden op educatief ICT-gebruik: Een meta-etnografische review. Paper gepresenteerd tijdens het VELON Congres 2011 'Het glazen huis - Zicht op de maakbaarheid van de leraar', 14-15 maart 2011, Noordwijkerhout


Tondeur, J, van Braak, J, Voogt, J., & Fisser, P. (2011). TPCK integration in teacher education: A case study in educational institutions for the future. Paper accepted for presentation at the CAL Conference 2011 Learning Futures: Education, Technology & Sustainability, 13-15 April 2011, Manchester, UK.


Voogt, J. Fisser, P. & Tondeur, J. (2010). Wat weten we over… TPACK? Een literatuurstudie naar Technological Pedagogical Content Knowledge. Zoetermeer: Stichting Kennisnet.


Voogt, J. Fisser, P. & Tondeur, J. (2010). Maak kennis met TPACK. Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Zoetermeer: Kennisnet.


Alayyar, G., Fisser, P., & Voogt, J. (2010). Technology Integration in the Science Teachers Preparation Program in Kuwait: Becoming TPACK competent through Design Teams. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. Chesapeake, VA: AACE.


Voogt, J., Thompson, A., Mishra, P., Fisser, P., Allayar, G., Agyei, D., Koehler, M., Shin, T.S., Wolf, L.G., DeSchryver, M., Schmidt, D. & Baran, E. (2010). Strategies for teacher professional development on TPACK, In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010 (pp. 3940-3943). Chesapeake, VA: AACE.


Fisser, P., Bolhuis, E., & Voogt, J. (2010). ICT-integratie in het onderwijs: TPACK als oplossing?. Presentatie & workshop tijdens de I&I conferentie, Lunteren, 24 november 2010.


Voogt, J., & Fisser, P. (2010). Technological Pedagogical Content Knowledge: Een literatuurstudie. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, 23-25 juni 2010.


Fisser, P., Voogt, J., & Tondeur, J. (2010). TPACK, een veelbelovend model voor ICT-integratie in de lerarenopleiding. Presentatie & workshop tijdens het VELON-congres, Noordwijkerhout, 9 maart 2010.


Tondeur, J., Van Braak, J., Voogt, J., & Fisser, P. (2010). Preparing student teachers to integrate ICT in classroom practice: a synthesis of qualitative evidence. Paper presented at the European Conference on Educational Research, 23-27 August 2010, Helsinki, Finland.