Case studies lerarenopleidingen PO

Onderzoek: TPACK-competent worden door werken in ontwerpteams

Onderzoeker: Ghaida Alayyar

Begeleiding: dr. P.H.G. (Petra) Fisser, prof. dr. J.M. (Joke) Voogt & prof. dr. J.M. (Jules) Pieters 

 

Proefschrift: Developing pre-service teacher competencies for ICT integration through design teams

(De ontwikkeling van competenties voor ICT integratie bij studenten aan een lerarenopleiding door middel van Design Teams)


De context van dit onderzoek bestond uit het leraren-opleidingsprogramma van de Public Authority of Applied Education & Training (PAAET) in

Koeweit. PAAET leidt studenten op tot docent basisonderwijs. Het huidige opleidingsprogramma, en vooral het opleidingsprogramma voor

science onderwijs (in Nederland exacte vakken genoemd) aan de PAAET waar dit onderzoek zich op richt, bevat enkele cursussen voor ICT vaardigheden, maar alleen als op-zichzelf staande ICT vaardigheidscursussen, gebaseerd op de aanname dat het opdoen van ICT vaardigheden automatisch zal leiden tot effectieve integratie van ICT door studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo studenten) in hun toekomstige lespraktijk. In dit onderzoek werkten pabo studenten in het science opleidingsprogramma van PAAET samen in Design Teams (DTs) om curriculum materialen te ontwerpen en vervolgens hun competenties voor het integreren van ICT te ontwikkelen, inclusief hun TPACK. Dit onderzoek had als doel om pabostudenten met specialisatie science van PAAET voor ICT integratie voor te bereiden. De overkoepelende onderzoeksvraag voor het onderzoek luidt: "Wat zijn de effecten van het werken in DTs op de kennis, vaardigheden en attitudes van pabo studenten die ICT in hun toekomstige lespraktijken moeten kunnen integreren?"


Artikel: Pre-service teachers' competencies for ICT integration in Kuwait: What do learning outcomes and self-reported data tell?

Artikel: Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in pre-service science teachers: Support from blended learning

Artikel: Developing TPACK around the world: Probing the framework even as we apply it