Case studies lerarenopleidingen VO

Onderzoek: Ontwikkeling van TPACK door docentontwerpteams (wiskunde)

Onderzoeker: Douglas Agyei

Begeleiding: prof. dr. J.M. (Joke) Voogt & prof. dr. J.M. (Jules) Pieters


Proefschrift: Preparation of pre-service teachers in Ghana to integrate information and communication technology in teaching mathematics

(Het opleiden van docenten in opleiding in de integratie van informatie en communicatie technologie in het wiskunde onderwijs in Ghana)


De studie richtte zich op het verbeteren van scholingsarrangementen waarin pre-service docenten collaboratief ICT-ondersteunde lesmaterialen ontwerpen en gebruiken. De centrale onderzoeksvraag luidde: Hoe moet collaboratief ontwerpen in ontwerpteams worden toegepast in de lerarenopleiding om toekomstige wiskundedocenten zodanig op te leiden dat ze ICT zullen integreren in hun toekomstige lessen?


Artikel: Pre-service teachers’ development of technology integration competencies: Insights from a mathematics-specific instructional technology course in Ghana

Artikel: Pre-service mathematics teachers' learning and teaching of activity-based lessons supported with spreadsheets

Artikel: Pre-service teachers' competencies for technology integration: Insights from a mathematics-specific instructional technology course

Artikel: Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in pre-service mathematics teachers, through Teacher Design Teams

Artikel: Developing TPACK around the world: Probing the framework even as we apply it

Artikel: Determining Teachers’ TPACK through observations and self-report data 


Onderzoek: Ontwikkeling van TPACK door docentontwerpteams (science en wiskunde)

Onderzoeker: Ayoub Kafyulilo

Begeleiding: dr. P.H.G. (Petra) Fisser, prof. dr. J.M. (Joke) Voogt & prof. dr. J.M. (Jules) Pieters


Proefschrift: Collaborative design in teams to develop science and mathematics teachers' technology integration knowledge and skills


Dit onderzoek is verricht binnen een docentenopleiding in Tanzania (Dar-es-salaam University College of Education). In het kader van dit onderzoek is onderzocht wat het beginniveau m.b.t. TPACK was van docenten in opleiding. Daarnaast is een cursus ontworpen waarin docenten in opleiding een introductie kregen op TPACK en waarin ze zelf een les moesten ontwerpen op basis van TPACK. De docenten in opleiding moesten deze lessen aan medestudenten presenteren en samen discussiëren in hoeverre TPACK terugkwam in de ontworpen les. Er is onderzocht hoe deze cursus toekomstige docenten heeft geholpen in het verwerven van TPACK.  


Artikel: Factors determining pre-service and in-service teachers’ continuous use of technology after participation in professional development

Artikel: Supporting teachers’ collaboration in design teams to develop Technological Pedagogical Content Knowledge: the case of science teachers in Tanzania

Artikel: TPACK development in teacher design teams: assessing the teachers’ perceived and observed knowledge

Artikel: Developing TPACK around the world: Probing the framework even as we apply it

Artikel: Transforming classroom practices through teachers' learning of TPACK: The case of in-service teachers at Kibasila Secondary School in Tanzania